PIMS to Start COVID Antigen, RT-PCR Tests

///PIMS to Start COVID Antigen, RT-PCR Tests
Project Details


Coverage: Jiwanjot Savera, The Tribune, Uttam Hindu - 12th September 2020 | Dainik Bhaskar, Dainik Jagran - 13th September 2020

12 and 13 September 2020

Category:

Project Description